Türkiye genelinde, işletmelerin önceliklendirdikleri verimlilik uygulamalarının bölgesel dağılımını gösteren haritalardır.
Aşağıda yer alan butonlara tıklayarak, ilgili uygulamanın harita üzerinde bölgesel dağılımını inceleyebilirsiniz.

  • Verimlilik Önlemi
  • Atık Azaltımı Önlemi
  • Malzeme Tasarrufu Önlemi
  • Bakım ve Onarım Önlemi
  • İşletmelerin Verimlilik Yönetimi Seviyesi
  • Kişi Başına Düşen Elektrik Tüketimi
  • 2021 Yılı Kişi Başı GSYH
  • 2021 Yılı Gayrisafi Katma Değer

Yukarıdaki harita 2021 Yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerini TL cinsinden il bazlı olarak gösterir. (açık renk: gayrisafi yurt içi hasıla değeri düşük - koyu renk: gayrisafi yurt içi hasıla değeri yüksek)

Aşağıdaki grafik Yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerini TL cinsinden 10 yıllık dönemi yıl bazlı yansıtacak şekilde gösterir.

Kaynak: TUİK Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Verileri (2012-2021 Yılları)