Türkiye genelinde, işletmelerin önceliklendirdikleri verimlilik uygulamalarının bölgesel dağılımını gösteren haritalardır.
Aşağıda yer alan butonlara tıklayarak, ilgili uygulamanın harita üzerinde bölgesel dağılımını inceleyebilirsiniz.

  • Verimlilik Önlemi
  • Atık Azaltımı Önlemi
  • Malzeme Tasarrufu Önlemi
  • Bakım ve Onarım Önlemi
  • İşletmelerin Verimlilik Yönetimi Seviyesi
  • Kişi Başına Düşen Elektrik Tüketimi
  • 2021 Yılı Kişi Başı GSYH
  • 2021 Yılı Gayrisafi Katma Değer

Yukarıdaki harita araştırma örnekleminde yer alan 1.249 işletme içinde bakım ve onarım uygulamaları yapmış olanların sayısal veri aralıklarını açıktan koyu renge doğru bölgesel dağılımlarına göre gösterir. (açık renk: bakım ve onarım uygulamalarını yapan işletme sayısı düşük - koyu renk: bakım ve onarım uygulamalarını yapan işletme sayısı yüksek)


Aşağıdaki grafik, harita araştırma örnekleminde faaliyet gösterdikleri bölgeler özelinde işletmelerin "verimlilik uygulamalarında bakım ve onarım uygulamalarını yapıyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtların sayısal dağılımını gösterir. (açık renk: bakım ve onarım uygulamalarını yapmıyorum - koyu renk: bakım ve onarım uygulamalarını yapıyorum)

Bakım ve Onarım Önlemi Alan İşletmeler Bakım ve Onarım Önlemi Almayan İşletmeler
Akdeniz Bölgesi 132 8
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 84 55
Ege Bölgesi 160 22
Doğu Anadolu Bölgesi 14 8
Karadeniz Bölgesi 85 23
İç Anadolu Bölgesi 109 58
Marmara Bölgesi 450 23