Türkiye genelinde, işletmelerin önceliklendirdikleri verimlilik uygulamalarının bölgesel dağılımını gösteren haritalardır.
Aşağıda yer alan butonlara tıklayarak, ilgili uygulamanın harita üzerinde bölgesel dağılımını inceleyebilirsiniz.

  • Verimlilik Önlemi
  • Atık Azaltımı Önlemi
  • Malzeme Tasarrufu Önlemi
  • Bakım ve Onarım Önlemi
  • İşletmelerin Verimlilik Yönetimi Seviyesi
  • Kişi Başına Düşen Elektrik Tüketimi
  • 2021 Yılı Kişi Başı GSYH
  • 2021 Yılı Gayrisafi Katma Değer

Yukarıdaki harita araştırma örnekleminde yer alan 1.249 işletme içinde malzeme tasarrufu yapan işletmelerin sayısal veri aralıklarını açıktan koyu renge doğru bölgesel dağılımlarına göre gösterir. (açık renk: malzeme tasarrufu yapan işletme sayısı düşük - koyu renk: malzeme tasarrufu yapan işletme sayısı yüksek)


Aşağıdaki grafik, harita araştırma örnekleminde faaliyet gösterdikleri bölgeler özelinde işletmelerin "verimlilik uygulamarında malzeme tasarrufu yapıyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtların sayısal dağılımını gösterir. (açık renk: malzeme tasarrufu yapmıyorum - koyu renk: malzeme tasarrufu yapıyorum)

Malzeme Tasarrufu Önlemi Alan İşletmeler Malzeme Tasarrufu Önlemi Almayan İşletmeler
Akdeniz Bölgesi 140 1
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 99 47
Ege Bölgesi 176 6
Doğu Anadolu Bölgesi 21 0
Karadeniz Bölgesi 97 11
İç Anadolu Bölgesi 137 35
Marmara Bölgesi 468 11