Türkiye genelinde, işletmelerin önceliklendirdikleri verimlilik uygulamalarının bölgesel dağılımını gösteren haritalardır.
Aşağıda yer alan butonlara tıklayarak, ilgili uygulamanın harita üzerinde bölgesel dağılımını inceleyebilirsiniz.

  • Verimlilik Önlemi
  • Atık Azaltımı Önlemi
  • Malzeme Tasarrufu Önlemi
  • Bakım ve Onarım Önlemi
  • İşletmelerin Verimlilik Yönetimi Seviyesi
  • Kişi Başına Düşen Elektrik Tüketimi
  • 2021 Yılı Kişi Başı GSYH
  • 2021 Yılı Gayrisafi Katma Değer

Yukarıdaki harita araştırma örnekleminde yer alan 1.249 işletme içinde atık azaltımı önlemi almış olanların sayısal veri aralıklarını açıktan koyu renge doğru bölgesel dağılımlarına göre gösterir. (açık renk: atık azaltım önlemi alan işletme sayısı düşük - koyu renk: atık azaltım önlemi alan işletme sayısı yüksek)

Aşağıdaki grafik, harita araştırma örnekleminde faaliyet gösterdikleri bölgeler özelinde işletmelerin "atık azaltım önlemi alıyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtların sayısal dağılımını gösterir. (açık renk: atık azaltım önlemi almıyorum - koyu renk: atık azaltım önlemi alıyorum)


Atık Azaltımı Önlemi Alan İşletmeler Atık Azaltımı Önlemi Almayan İşletmeler
Akdeniz Bölgesi 112 11
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 120 26
Ege Bölgesi 174 8
Doğu Anadolu Bölgesi 18 3
Karadeniz Bölgesi 87 18
İç Anadolu Bölgesi 132 38
Marmara Bölgesi 455 16