Türkiye genelinde, işletmelerin önceliklendirdikleri verimlilik uygulamalarının bölgesel dağılımını gösteren haritalardır.
Aşağıda yer alan butonlara tıklayarak, ilgili uygulamanın harita üzerinde bölgesel dağılımını inceleyebilirsiniz.

  • Verimlilik Önlemi
  • Atık Azaltımı Önlemi
  • Malzeme Tasarrufu Önlemi
  • Bakım ve Onarım Önlemi
  • İşletmelerin Verimlilik Yönetimi Seviyesi
  • Kişi Başına Düşen Elektrik Tüketimi
  • 2021 Yılı Kişi Başı GSYH
  • 2021 Yılı Gayrisafi Katma Değer

Yukarıdaki harita ve aşağıdaki grafik il bazlı olarak kişi başına düşen elektrik tüketimini kWh birimi üzerinden gösterir. (açık renk: daha düşük tüketim - koyu renk: daha yüksek tüketim)

Aşağıdaki grafik kişi başına en yüksek elektrik tüketimi yapan ilk 10 ili gösterir.

Kaynak: TEDAŞ 2021 Yılı Türkiye Elektrik Dağıtımı Sektör Raporu